top of page

 VĎAKA VAšEJ POMOCI  

 MôŽEME ZORGANIZOVAŤ 

 ĎALŠÍ VÍKEND PRE CHLAPCOV

Darujte 2% pre Cestu muža
AKO MÔŽETE POMÔCŤ

Projekt Cesta muža prirodzene zachytáva chlapcov z horších sociálnych pomerov, ktorí si hlavne z dôvodu neprítomnosti otca v rodine, nemôžu dovoliť financovať zážitkovo-vzdelávacie aktivity tohto typu. Detské domovy si tiež nemôžu dovoliť kompletne hradiť potrebné náklady na takéto aktivity.

 

    Cena pre účastníka je teda dotovaná z našich zdrojov. Napriek tomu, že si podstatnú časť vybavenia zabezpečujeme z vlastných zdrojov, alebo bezplatne požičiavame, na dofinancovanie tohto projektu sú každoročne potrebné ďalšie zdroje. 

    Dovoľte nám preto, požiadať Vás o finančný príspevok na tento projekt. Pokiaľ sa rozhodnete túto iniciatívu podporiť, ponúkame vám uvedenie vášho mena alebo loga na propagačných materiáloch, rovnako budú 

uvádzané aj v oficiálnych reportoch a prezentáciách projektu. Dar prosím poukážte na účet YMCA BA, vo Fio banke - IBAN SK1983300000002400762652.

 

    Prípravný tím je zložený zo skúsených vedúcich, ale aj z rovesníkov účastníkov. Prebieha tiež aktívna príprava ďalších vedúcich, príprava mentorov a záchytnej siete pre následnú prácu s účastníkmi. Cieľom je čo najviac túto prácu rozšíriť a pomôcť miestnym skupinám zameraným na prácu s mládežou rozbehnúť podobné aktivity ako aj následnú prácu s účastníkmi (follow up).

ORGANIZÁTORI
YMCA BA

YMCA BA je občianskym združením, ktoré je kolektívnym členom organizácie YMCA na Slovensku.

Slavo Kremský
Zakladateľ projektu, podni-kateľ, ktorý chce priniesť nádej pre chlapcov bez otcov
Team
cesty muža
Otcovia rodín, mladí dospelí a tínedžeri, ktorí
chcú pomáhať iným, stať sa skutočnými mužmi

Chcem byť informovaný/á o novinkách vo vašej práci

Vďaka! Zapísali sme vás do zoznamu prijímateľov noviniek

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Ako budú využité prostriedky, ktoré pošlem na projekt?

Sme neziskovou organizáciou, ktorá všetky prijaté prostriedky používa výhradne na financovanie svojej činnosti. Občianske združenie YMCA BA nemá žiadnych zamestnancov a to znamená, že všetky získané prostriedky investujeme do projektu Cesta muža - dotovanie ubytovania, cestovného, stravného pre vedúcich a účastníkov kurzu, ako aj financovanie vybavenia, ktoré používame počas víkendov (materiál na teambuildingové aktivity a pod.)

 

Koľko stojí víkendovka Cesty muža?

Víkendovka Cesty muža vychádza približne na 1500-2000€ (v závislosti od typu ubytovania a vzdialenosti od Bratislavy). Pre účastníkov z detských domovov vyžadujeme príspevok vo výške 48€ na osobu a zvyšnú čiastku hradíme zo sponzorských príspevkov. Na rozvoj materiálového vybavenia by sme potrebovali ďalších 3000€ (sekery, airsoftové vybavenie, vysielačky).

 

Koľko chlapcov sa zúčastňuje projektu Cesta muža a odkiaľ sú?

Obyčajne sa jedného víkendu zúčastňuje 15 chlapcov a 5 vedúci (dospelí muži a tínedžeri), čiže celkovo 20-25 ľudí.

 

bottom of page