top of page

 VÍKEND V PRÍRODE

 IBA MUŽI 

 A TYPICKY MUŽSKÉ ZRUČNOSTI 

PROJEKT

Darujte 2% pre Cestu muža
Projekt CESTA MUŽA

Dovoľte nám predstaviť Vám projekt Cesta muža a naše najbližšie aktivity.

 

Cesta muža je projekt, ktorého primárnym cieľom je osloviť chlapcov a mladých mužov, ktorí vyrastajú v prostredí s nedostatkom pozitívnych mužských vzorov. Cieľom tohto projektu je pomôcť chlapcom, spoznať typicky mužské zručnosti, hodnoty a postoje a tak prispieť k posilneniu ich mužskej identity.

 

Ťažiskovou aktivitou tohto projektu sú 4 dňové zážitkové pobyty v prírode určené pre chlapcov vo veku 14 až 18 rokov, ktoré organizujeme niekoľkokrát za rok. V roku 2018 sa uskutočnia v termínoch 26.-29.4. | 17.-20.5. | 14.-17.6.

 

Účastníci sa naučia tradičné, typicky mužské zručnosti ako zakladanie rôznych typov ohnísk,

orientáciu v teréne, spoluprácu v tíme, prípravu teplej stravy v prírode a v neposlednom rade aj to, že sa nemusia v prírode báť. V bezpečnom prostredí im na základe biblických princípov pomôžeme jasne definovať ich mužskú rolu a uistiť ich v nej. Predstavíme im modelové mužské postoje, ako konštruktívne narábať s hnevom a agresivitou, ako si stanovovať ciele, dosahovať ich a posúvať hranice svojich možností.

 

Realizačný tím je zložený zo starších dobrovoľníkov, ale aj z rovesníkov účastníkov. Prebieha tiež aktívna príprava ďalších vedúcich, príprava mentorov a záchytnej siete pre následnú prácu s účastníkmi. Cieľom je čo najviac túto prácu rozšíriť a pomôcť miestnym skupinám zameraným na prácu s mládežou, rozbehnúť podobné aktivity ako aj následnú prácu s účastníkmi.

 

Doteraz bolo zrealizovaných 12 pobytov Cesta muža, na ktorých sme mali vyše 160 účastníkov. S mnohými naďalej udržujeme kontakt prostredníctvom sociálnych sietí a niekoľkých sa podarilo integrovať do bezpečných lokálnych mládežníckych skupín. Na Facebook stránke Cesty muža sme vytvorili zdieľaný kalendár aktivít Cesty muža ako aj ďalších aktivít v bezpečnom prostredí, ktoré sú vhodné pre účastníkov našich pobytov. Tento kalendár (http://bit.ly/CMkalendar) aktívne promujeme v zariadeniach náhradnej starostlivosti ako aj medzi účastníkmi predchádzajúcich pobytov.

 

Účastníci týchto pobytov si často prajú sa opätovne zúčastniť, čo však nie je možné. Preto sme už druhý rok v termíne  27.-30.9. pripravili špeciálne sústredenie pre účastníkov tohtoročných ale aj predchádzajúcich pobytov Cesta muža s novým programom Pokračuj v ceste, ktorý ide vo všetkých oblastiach ešte ďalej a otvára ešte náročnejšie témy.

 

Projekt väčšinou zachytáva chlapcov z horších sociálnych pomerov, ktorí si aj z dôvodu absencii otca v rodine, nemôžu dovoliť financovať zážitkovo-vzdelávacie aktivity tohto typu. Cena pre účastníka, vrátane dopravy a stravy, je preto len 48 € a väčšia časť skutočných nákladov je hradená z darov našich donorov a partnerov. Ak je aj táto dotovaná cena pre účastníkov vysoká, v prihláške môžu žiadať zníženie ceny.

 

Prvý pobyt Cesta muža bol realizovaný v rámci projektu KomPrax - Kompetencie pre prax, operačného programu VZDELÁVANIE Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, realizovaného Slovenským inštitútom mládeže IUVENTA a bol podporený z Európskeho sociálneho fondu. Projekt Cesta muža podporilo už 2x aj Hlavné mesto Bratislava, nadácia EPH a viacero individuálnych darcov. Našimi partnermi v oblasti materiálovo-technického zabezpečenia sú spoločnosti Yak&Rysy, Športservis a Tescoma.

 

Na pobyty Cesta muža, môžete účastníkov prihlasovať na adrese http://bit.ly/cestamuza. Na následný pobyt Pokračuj v ceste nájdete prihlášku na adrese http://bit.ly/pokracujvceste2018.  V prípade ďalších otázok nás prosím kontaktujte na adrese prihlasky@cestamuza.org.  

 

Veríme, že je možné “prepísať” príbehy mladých ľudí vyrastajúcich bez otcov.

 

S pozdravom,

 

Bohuslav Kremský https://www.facebook.com/cestamuza

vedúci projektu www.cestamuza.org

Chýbajúci vplyv otca
  • nepodporujúci otec

  • mentálne chorý otec

  • závislý otec

  • zneužívajúci otec (fyzicky, sexuálne)

  • nespoľahlivý otec (nezodpovedný)

  • neprítomný (zosnulý, mimo rodiny, zaneprázdnený)

Chcem byť informovaný/á o novinkách vo vašej práci

Vďaka! Zapísali sme vás do zoznamu prijímateľov noviniek

bottom of page